การเลือกรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป

การเลือกรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป

          รั้วของเราเป็นสิ่งก่อสร้างสำหรับปกป้องเรา ให้รอดพ้นจากสิ่งที่เราไม่อยากให้เข้ามาในที่ของเรา หรือคนร้ายที่จะเข้ามาโจรกรรม ป้องกันสัตว์ต่าง ๆ โดยรั้วที่ดีต้องมีความแข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน ต้องสวยงามด้วย และที่คัญต้องมั่นคงและปลอดภัย

ข้อดีของ รั้วสำเร็จรูป

1. ระยะเวลาก่อสร้าง รั้วสำเร็จรูป รวดเร็วกว่ารั้วทั่วไป (แบบก่อฉาบ)
2. ใช้วัสดุ เช่น ปูน, ทราย, หิน ใช้น้อยมากๆ จึงไม่สกปรกเลอะเทอะ
3. ใช้เวลาในการทำรั้วน้อยกว่ารั้วแบบอื่น ในคุณภาพที่ใกล้เคียงกัน
4. ค่าจ้าง รั้วสำเร็จรูป ถูกกว่าแบบอื่นเสมอ ในคุณภาพที่ใกล้เคียงกัน
5. รั้วสำเร็จรูป มีความแข็งแรงทนทาน เพราะตัวรั้วสำเร็จรูปใช้ผนังคอนกรีต จึงไม่ต้องหล่อคานคอดินมารองรับเหมือนเช่นรั้วก่ออิฐ
6. รั้วสำเร็จรูป มีคุณลักษณะแบบ น้อคดาวน์ ทำให้ถอด ซ่อมรั้วสำเร็จรูปได้ง่าย จัดระดับแผ่นรั้วได้ง่าย สามารถซ่อมรั้วได้ง่าย โดยไม่ต้องทุบทำลาย

          รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป เหมาะสำหรับทุกสถานที่ ที่ต้องการทำรั้วเพื่อกั้นเขตพื้นที่ส่วนตัว อาทิ รั้วบ้าน รั้วหมู่บ้านจัดสรร รั้วสำนักงาน รั้วโรงเรียน รั้วสถานที่ราชการ รั้วโรงงาน ตลอดจนพื้นที่ว่างเปล่า หน้าที่หลักของรั้ว นอกจากจะแข็งแรงทนทาน ปกป้องสถานที่ให้ปลอดภัยแล้ว และยังมีความสวยงามอีกด้วย

          แนะนำ รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป S FENZ มีความแข็งแรง ทนทาน มีน้ำหนักเบา เสริมแรงด้วยเส้นใยพลาสติก เคลื่อนย้ายติดตั้งได้รวดเร็ว