ถังขยะแบบมีล้อ PN-140

เป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิลคุณภาพสูง "รถทับไม่แตก" มีคุณสมบัติ เหนียวทนทาน ทนแดด ทนฝน

ใช้งานเป็นถังขยะ ไม่ว่าจะเป็น ขยะย่อยสลายได้ ขยะทั่วไป ขยะรีไชเคิล และขยะอันตราย

 

ถังขยะแบบมีล้อ PN-140 มีขนาดความจุ 140 ลิตร

ขนาด (กว้าง 42 x (ยาว) 44.5 x (สูง) 90.5 ซม.