รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป S FENZ

 

เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งทำจาก คอนกรีตเสริมแรงด้วยเส้นใยพลาสติก มีน้ำหนักเบา ผิวชิ้นงานเรียบทุกด้าน

เคลื่อนย้ายและติดตั้งได้เร็ว  เหมาะสำหรับทำเป็นรั้วอาคาร  บ้านจัดสรร  ที่อยู่อาศัยและโรงงาน