แบบงานพื้น POST TENSIONED

 ชนิดวางบนนั่งร้าน

เป็นแผ่นแบบพลาสติกขนาดกว้าง 60x1.20,2.40 ม. หนา 3.8 ซม. เสริมเหล็กกล่อง 32x32x1.8 มม.

จำนวน 5 เส้น ใช้วางพาดบนคานที่ช่วงห่าง 1.20-1.22 ม. ได้ทันที  โดยไม่ต้องวางตงขนาด 2"x2"

เหมือนที่เคยปฎิบัติกันมา รับน้ำหนักได้ 1,200 กก./ม² (ที่ช่วงพาด 1.20 ม.)

จุดเด่น

วางบนคานได้เลย โดยไม่ต้องปูตง 2" x 2" เหมือนการใช้ไม้อัด ทำให้ประหยัดทั้งค่าแรง และเวลา

ในการประกอบและรื้อถอน แผ่นแบบพลาสติก ทนทานกว่าไม้อัดประมาณ 10 เท่าตัว

 

ชนิดวางบน TABLE FORM

เป็นแบบพลาสติก ขนาดกว้าง 61x3.66 หรือ 4.88 ม. หนา 2.5 ซม. เลือกใช้ให้เท่ากับความยาวหน้าโต๊ะ

จำนวนที่ใช้กับโต๊ะ = 4,5,6 แผ่น ตามความกว้างของโต๊ะ = 2.44,3.05,3.66 ม.

รับน้ำหนักได้มากกว่า 1,500 กก./ม² ที่ช่วงพาด 40 ม.

จุดเด่น

แบบพลาสติกทนทานกว่าไม้อัดทั่วๆ ไป ประมาณ 10 เท่าตัว ซึ่งใช้ได้นานกว่า

และไม่ต้องเสียเวลาในการเปลี่ยนแผ่นไม้อัดใหม่บ่อยๆ