แบบหล่อคอนกรีต

แบบหล่อคอนกรีต

          เป็นโครงสร้างชั่วคราวเพื่อใช้สำหรับรองรับน้ำหนัก และควบคุมคอนกรีต ให้อยู่ในรูปร่างและขนาดภายในแบบหล่อตามความต้องการ หลังจากเทคอนกรีตลงในแบบหล่อแล้ว คอนกรีตจะค่อยๆ พัฒนากำลังอัดขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งโครงสร้างคอนกรีตมีความสามารถต้านทานแรงต่างๆที่มากระทำได้

คุณสมบัติของแบบหล่อคอนกรีตที่ดี

1. วัสดุที่ใช้ทำแบบหล่อควรมีราคาถูก หาซื้อได้ง่าย
2. มีความแข็งแรงอย่างเพียงพอ ไม่เกิดการแอ่นตัวจนเสีย รูปร่างขณะเทคอนกรีต
3. วัสดุที่ใช้ค้ำยันมีความแข็งแรงอย่างเพียงพอ
4. รอยต่อของแบบหล่อมีความมั่นคงแข็งแรง
5. ผิวสัมผัสระหว่างแบบหล่อควรมีความเรียบพอควร
6. สามารถทนทานต่อการปฏิกิริยาจากน้ำปูนโดยไม่เกิดการเสียหาย เสียรูปร่าง

วัสดุที่ใชทำแบบหล่อคอนกรีต

ต้องคำนึงถึงความประหยัดตลอดจนความแข็งแรง สะดวก ในการติดตั้งและถอดออก จำนวนครั้งของการใช้งานซ้ำ รวมถึงรูปร่างและผิวของคอนกรีตหลังจากถอดแบบหล่อ โดยวัสดุที่นิยมใช้ทำแบบหล่อคอนกรีตมีมากมายหลาย ชนิด ดังนี้ ไม้อัด ไม้แปรรูป พลาสติก พลาสติกเสริมเหล็ก น้ำยาเคลือบแบบหล่อ ที่แนะนำไม้ไม้แบบพลาสติกเสริมเหล็ก จะครอบคุมคุณสมบัติของแบบหล่อคอนกรีตที่ดีตามเนื่องหาข้างบนครบทุกข้อ

น้ำหนักและแรงดันที่กระทำต่อแบบหล่อ

1. น้ำหนักคงที่ คือ น้ำหนักของแบบหล่อ คอนกรีต เหล็กเสริม
2. น้ำหนักจร คือ น้ำหนักนอกเหนือจากน้ำหนักคงที่ เช่น คนงาน เครื่องมือ วัสดุต่างๆ
3. น้ำหนักจากสภาวะแวดล้อม คือ แรงที่กระทำมาจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น แรงลม พายุฝน เป็นต้น
4. แรงดันของคอนกรีตต่อแบบหล่อในขณะที่อยู่ในสภาวะของเหลว

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงดันคอนกรีตที่มากระทำกับแบบหล่อ

1. ส่วนผสมของคอนกรีต คอนกรีตที่เหลวมีค่าการยุบตัวสูง ทำให้มีแรงดันที่กระทำต่อแบบหล่อมากและคอนกรีตที่มีสภาพข้นเหนียว มีค่าการยุบตัวต่ำ มีแดันต่อแบบหล่อน้อย
2. การเทคอนกรีตในอัตราที่ช้าคอนกรีตที่ส่วนล่างจะค่อยๆก่อตัวมีส่วนช่วยลดแรงดันลงได้เป็นอย่างมาก
3. ความหนาแน่นของคอนกรีต หากผสมคอนกรีตที่มีน้ำหนักยิ่งมากยิ่งมีแรงแรงดันของคอนกรีตมากขึ้น
4. อุณหภูมิเทคอนกรีตในช่วงอากาศร้อน แรงดันจะน้อยอากาศเย็นแรงดันจะมาก
5. การใช้เครื่องสั่นคอนกรีต แรงสั้นสะเทือนทำให้คอนกรีตแน่นตัวและส่งผลให้เกิดแรงดันต่ออแบบหล่อมากขึ้น
6. ความสูงของระยะเท แรงดัน คอนกรีตจะเพิ่มขึ้นตามความสูงของคอนกรีต
7. ขนาดของหน้าตัดโครงสร้าง โครงสร้างใหญ่ แรงดัน จะสูงกว่า โครงสร้างขนาดเล็ก
8. ปริมาณเหล็ก เสริม เหล็ก เสริมสามารถช่วยต้านทาน และพยุงเนื้อคอนกรีต