ไม้กระดานวีเนียร์อัด แบบข้างคาน (LVL5060)

     ไม้กระดานวีเนียร์อัด ใช้สำหรับทำ แบบข้างคาน

รายละเอียดสินค้า       
      ไม้กระดานวีเนียร์อัด ทำจากไม้ PINE และกาวทนน้ำ ใช้สำหรับทำแบบเทคอนกรีตข้างคาน เสา พื้นและอื่นๆ       

รายละเอียดไม้กระดานวีเนียร์อัด แบบข้างคาน 

     *   ขนาดหน้าตัด 20x50 mm. ,20x60 mm.
     *   ความยาว 2.00 , 3.00 เมตร

     *   ใช้งานได้นานกว่า ไม้เบญจพันธ์       
     *   ขนาดถูกต้องแม่นยำ หนาเต็ม แผ่นตรง       
     *   ใช้ทำแบบได้ทุกส่วน ตั้งแต่ พื้น ท้องคาน เสา       
     *   ใช้กาวทนน้ำในการผลิต       
     *   แช่น้ำอยู่ได้นานกว่า 30 วัน โดยชั้นไม้ไม่หลุดล่อน